Rimbit เงินตราชุมชน - หนึ่งสำหรับทุกทุกหนึ่ง

Rimbit ชุมชนที่มีการจัดการเงินตราดิจิตอลที่ง่ายต่อการใช้

ในโลกนี้เราอาศัยอยู่ในกลายเป็นเสียด้วยความโลภความทุจริตและความเสียหายกับส่วนใหญ่ของประชาชนที่เรียบง่ายจะกลายเป็นระเบียบที่ซับซ้อนเป็นของตนโดยห่อหุ้มชั้นมากขึ้นของความซับซ้อนเพียงเพื่อต่อสู้กับความโลภการทุจริตและการทุจริต

Bitcoin มาพร้อมและ ... ข้อตกลง...